Information om stadionbyggeriet på Gl. Hellebækvej

Nu er sommerferien for de flestes vedkommende ved at gå på hæld. Opførelsen af Helsingørs nye stadion på Gl. Hellebækvej har dog ikke været sat på pause.

Der har været udfordringer undervejs, idet der, blev fundet efterladenskaber fra den tidligere eksercerplads, der havde til huse på Gl. Hellebækvej.

Vi har, sammen med firmaet Damacec, undersøgt byggefeltet for yderligere effekter og der er ikke blevet fundet farlige genstande.

I sommerferien, var det også nødvendigt, at skrue op for tempoet, da tidsplanen er stram. Det medførte, at der blev arbejdet ud over den normale arbejdstid ml. kl. 7 og kl. 17.
Dette kan også blive nødvendigt de næste par måneder, hvor jordarbejdet blive intensiveret. Dette betyder, at der vil køre fem-seks lastbiler til og fra byggepladsen pr. time inden for normal arbejdstid, ligesom der efterfølgende vil skulle klargøres til næste dags arbejde.

Derudover skal, på den anden side af Gl. Hellebækvej etableres en p-plads til 70 biler. Arbejdet forventes udført i perioden fra 3. september til 15. november 2018. Anlæggelse af p-pladsen er afledt af stadionbyggeriet, men udføres af Center for By, Land og Vand.

Mere om byggeriet af det nye stadion