Idrætsanlæg & haller

COVID-19

Kære foreninger & andre brugere! Helsingør Kommunes Idræts- og fritidsfaciliteter er fortsat lukket. Dog er der fra d. 23. april blevet besluttet at genåbne følgende anlæg:

Helsingør Kommune har efter kontakt til Sundhedsstyrelsen besluttet at åbne følgende kommunale idrætsanlæg op for udendørs idræt.

·         Tikøb Idrætsanlæg – Golfbane

·         Udendørs Tennisanlæg

·         Petanquebaner beliggende på kommunale idrætsanlæg

·         Udendørs ridebaner på kommunalt ejet ridecentre

·         Helsingør Atletik Stadion

·         Fodboldanlæg

·         Skaterparken i Hornbæk

Idræt og Anlæg skal i forbindelse med åbningen henlede opmærksomheden på de generelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vedr. udendørsidræt samt skærpede  anbefalinger fra specialforbundene vedr. selve udøvelsen af idrætsaktiviteter.

Vi har i begge tilfælde ophængt vejledende plakater på de respektive anlæg. Det er i den forbindelse foreningens ansvar af vejledningerne følges. Det er ligeledes foreningens ansvar at stille værnemidler, som eksempelvis handsker og sprit,  til rådighed, hvor det er påkrævet/anbefalet. 

Husk at vi stadig er meget langt fra normale tilstande i samfundet generelt og det også er en anden form for idrætsudøvelse end den vi er vant til!

 

 

Oversigtskort over faciliteter

Ikoner markeret med rød, er ideelle steder i forbindelse med events. 

Find kontakter & informationer om idrætsanlæg og haller i Helsingør Kommune.

Leje af banetider som privat