Forholdsregler på idrætsanlæg

Bliv klog på hvordan du skal forholde dig når du besøger idrætsanlæg

Information til foreninger & brugere

 

Idræt & Anlæg har nu bearbejdet sundhedsmyndighedernes retningslinjer for genåbning af indendørs idræt.

Det betyder, at idrætshaller og gymnastiksale, herunder omklædningsrum samt mødelokaler og klubhuse er åben for jeres foreningsaktiviteter.

Vi skal i fællesskab sikre, at rammerne for at sundhedsmyndighedernes retningslinjer efterleves.

Det omhandler bl.a.:

  1. Afstandskrav for den enkelte.
  2. Håndsprit er tilgængeligt.
  3. Hyppig rengøring.
  4. Retningslinjer er synlige ved plakatopslag.

 

Hvor mange personer må man være?

Idræt & Anlæg er i gang med at opsætte adfærdsregulerende plakater i de forskellige faciliteter, hvoraf det bl.a. fremgår, hvor mange personer der må opholde sig i lokalet. Som forening bør I medvirke til, at dette overholdes.

Antal personer i lokalet udregnes således, at der max. tillades adgang for én person pr. 4 m2 gulvareal – dog max. 50 personer. Gulvarealet opmåles væg-til-væg uanset inventar.

Et fælles ansvar

I de fleste faciliteter er der i opstartsfasen håndsprit tilgængeligt. Vi vil forsøge at supplere løbende, men henstiller til at den enkelte forening har håndsprit tilgængeligt i forbindelse med jeres aktiviteter.

Retningslinjer fra jeres forbund

Såfremt jeres nationale forbund, DGI, DIF har udarbejdet særlige retningslinjer for afvikling af jeres idrætsaktiviteter, bedes I venligst synliggøre disse retningslinjer med opslag i jeres forening.