Booking og priser

Her kan du indhente informationer omkring booking af lokaler hos Helsingør Kommunes Idrætsanlæg.

Er du eller vil du oprette en forening/klub?

Find generel information omkring at oprette, drive og være en forening/klub, samt hvordan Helsingør Kommune støtter og samarbejder med det brede foreningsliv.

I foreningen - en foreningsguide