Folkeoplysende foreninger

Godkendte folkeoplysende foreninger kan låne kommunale lokaler til foreningsaktiviteter. Læs om, hvordan du booker, se gebyr m.m.

Booking af lokaler 

Helsingør Kommune er netop overgået til et nyt system til lokalebooking.

Du kan se foreningens bookinger ved at logge på via nedenstående link.

Du kan ikke booke tider i det nye bookingssystem endnu. Indtil dette bliver muligt bedes du kontakte Administrationen på telefon eller mail.

Foreningen vil modtage besked, når det bliver muligt at booke og af-booke online.

Kontakt Administrationen
Telefon: 49 28 39 75 (hverdage imellem kl. 10.00-14.00)
Mail: hi@helsingor.dk

Log på det nye bookingsystem

Har du i øvrigt spørgsmål vedrørende booking, er du altid velkommen til at kontakte administrationen.

I Helsingør Kommune er idræts- og fritidsaktiviteter som udgangspunkt gratis for godkendte folkeoplysende foreninger, når der ses bort fra opkrævning af et mindre gebyr for benyttelse af lokaler i såvel kommunale som selvejende institutioner.

Gebyrindtægterne indgår i puljen for lokaletilskud, der som udgangspunkt yder økonomisk støtte til foreningers brug af egne eller lejede lokaler.

Praktiske oplysninger

Opkrævning for sidste sæsons benyttelse af faciliteter udsendes hvert år i september måned af Helsingør Kommunes Idrætsanlæg.

Opkrævningen baseres på foreningernes anvendelse af faciliteter ifølge kommunens bookingsystem og årlige banefordelingsplan. Der opkræves ikke gebyr for stævner og turneringer under et anerkendt forbund. 

Faciliteter kan afmeldes senest syv dage før brug. Det gælder både hele dage og enkelte timer.

Der opkræves ikke gebyr for rettidigt afmeldte dage/tider.


Er du eller vil du oprette en forening/klub?

Find generel information omkring at oprette, drive og være en forening/klub, samt hvordan Helsingør Kommune støtter og samarbejder med det brede foreningsliv.

I foreningen - en foreningsguide
Børneattester

For at kunne benytte kommunale lokaler og anlæg skal foreninger (klubber), der ønsker at bruge lokalerne indlevere børneattester.

Mere om børneattester
Tilskud til foreninger (klubber)

Foreninger har mulighed for at søge kommunal støtte til folkeoplysende aktiviteter.

Mere om tilskud til foreninger