For foreninger (klubber)

Foreninger har mulighed for at benytte kommunale lokaler til arrangementer. Her kan du læse om, hvordan du booker.


Er du eller vil du oprette en forening/klub?

Find generel information omkring at oprette, drive og være en forening/klub, samt hvordan Helsingør Kommune støtter og samarbejder med det brede foreningsliv.

I foreningen - en foreningsguide
Børneattester

For at kunne benytte kommunale lokaler og anlæg skal foreninger (klubber), der ønsker at bruge lokalerne indlevere børneattester.

Mere om børneattester